תנ"ך - ככל אשר־שמענו אל־משה כן נשמע אליך רק יהיה ה' אלהיך עמך כאשר היה עם־משה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...