תנ"ך - ספר יהושע פרק י

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים