תנ"ך - ויגד ליהושע לאמר נמצאו חמשת המלכים נחבאים במערה במקדה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...