תנ"ך - ויעבר יהושע וכל־ישראל עמו מלבנה לכישה ויחן עליה וילחם בה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...