תנ"ך - ואת כל־המלכים האלה ואת־ארצם לכד יהושע פעם אחת כי ה' אלהי ישראל נלחם לישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...