תנ"ך - ספר יהושע פרק יא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים