תנ"ך - ספר יהושע פרק יב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים