תנ"ך - יהושע פרק יב פסוק יא - מלך ירמות אחד מלך לכיש אחד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...