תנ"ך - יהושע פרק יב פסוק טו - מלך לבנה אחד מלך עדלם אחד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...