תנ"ך - יהושע פרק יב פסוק כ - מלך שמרון מראון אחד מלך אכשף אחד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...