תנ"ך - יהושע פרק יב פסוק ו - משה עבד־ה' ובני ישראל הכום ויתנה משה עבד־ה' ירשה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...