תנ"ך - יהושע פרק יג פסוק י - וכל ערי סיחון מלך האמרי אשר מלך בחשבון עד־גבול בני עמון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...