תנ"ך - זאת הארץ הנשארת כל־גלילות הפלשתים וכל־הגשורי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...