תנ"ך - ויתן משה לחצי שבט מנשה ויהי לחצי מטה בני־מנשה למשפחותם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...