תנ"ך - יהושע פרק יג פסוק ד - מתימן כל־ארץ הכנעני ומערה אשר לצידנים עד־אפקה עד גבול האמרי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...