תנ"ך - ספר יהושע פרק יד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים