תנ"ך - ועתה הנה החיה ה' ׀ אותי כאשר דבר זה ארבעים וחמש שנה מאז דבר ה' את־הדבר הזה אל־משה אשר־הלך ישראל במדבר ועתה הנה אנכי היום בן־חמש ושמנים שנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...