תנ"ך - ויברכהו יהושע ויתן את־חברון לכלב בן־יפנה לנחלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...