תנ"ך - בן־ארבעים שנה אנכי בשלח משה עבד־ה' אתי מקדש ברנע לרגל את־הארץ ואשב אתו דבר כאשר עם־לבבי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...