תנ"ך - ויהי להם גבול נגב מקצה ים המלח מן־הלשן הפנה נגבה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...