תנ"ך - יהושע פרק טו פסוק נו - ויזרעאל ויקדעם וזנוח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...