תנ"ך - יהושע פרק טו פסוק נז - הקין גבעה ותמנה ערים עשר וחצריהן: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...