תנ"ך - ספר יהושע פרק טז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים