תנ"ך - ספר יהושע פרק יז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים