תנ"ך - ותקרבנה לפני אלעזר הכהן ולפני׀ יהושע בן־נון ולפני הנשיאים לאמר ה' צוה את־משה לתת־לנו נחלה בתוך אחינו ויתן להם אל־פי ה' נחלה בתוך אחי אביהן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...