תנ"ך - ספר יהושע פרק יח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים