תנ"ך - והיו הערים למטה בני בנימן למשפחותיהם יריחו ובית־חגלה ועמק קציץ:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...