תנ"ך - וכפר העמני העמנה והעפני וגבע ערים שתים־עשרה וחצריהן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...