תנ"ך - ספר יהושע פרק יט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים