תנ"ך - יהושע פרק יט פסוק כה - ויהי גבולם חלקת וחלי ובטן ואכשף:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...