תנ"ך - יהושע פרק יט פסוק לב - לבני נפתלי יצא הגורל הששי לבני נפתלי למשפחתם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...