תנ"ך - יהושע פרק יט פסוק מ - למטה בני־דן למשפחתם יצא הגורל השביעי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...