תנ"ך - ספר יהושע פרק ב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים