תנ"ך - ויאמרו אליה האנשים נקים אנחנו משבעתך הזה אשר השבעתנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...