תנ"ך - ותאמר כדבריכם כן־הוא ותשלחם וילכו ותקשר את־תקות השני בחלון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...