תנ"ך - ספר יהושע פרק כ

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים