תנ"ך - ספר יהושע פרק כא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים