תנ"ך - ספר יהושע פרק כב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים