תנ"ך - יהושע פרק כב פסוק יט - ואך אם־טמאה ארץ אחזתכם עברו לכם אל־ארץ אחזת ה' אשר שכן־שם משכן ה' והאחזו בתוכנו ובה' אל־תמרדו ואתנו אל־תמרדו בבנתכם לכם מזבח מבלעדי מזבח ה' אלהינו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...