תנ"ך - יהושע פרק כב פסוק כב - אל ׀ אלהים ׀ ה' אל ׀ אלהים ׀ ה' הוא ידע וישראל הוא ידע אם־במרד ואם־במעל בה' אל־תושיענו היום הזה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...