תנ"ך - יהושע פרק כב פסוק כג - לבנות לנו מזבח לשוב מאחרי ה' ואם־להעלות עליו עולה ומנחה ואם־לעשות עליו זבחי שלמים ה' הוא יבקש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...