תנ"ך - וגבול נתן־ה' ביננו וביניכם בני־ראובן ובני־גד את־הירדן אין־לכם חלק בה' והשביתו בניכם את־בנינו לבלתי ירא את־ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...