תנ"ך - יהושע פרק כב פסוק לד - ויקראו בני־ראובן ובני־גד למזבח כי עד הוא בינתינו כי ה' האלהים: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...