תנ"ך - ספר יהושע פרק כג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים