תנ"ך - והיה כאשר־בא עליכם כל־הדבר הטוב אשר דבר ה' אלהיכם אליכם כן יביא ה' עליכם את כל־הדבר הרע עד־השמידו אותכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם ה' אלהיכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...