תנ"ך - ואתם ראיתם את כל־אשר עשה ה' אלהיכם לכל־הגוים האלה מפניכם כי ה' אלהיכם הוא הנלחם לכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...