תנ"ך - ויורש ה' מפניכם גוים גדלים ועצומים ואתם לא־עמד איש בפניכם עד היום הזה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...