תנ"ך - ספר יהושע פרק כד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים