תנ"ך - יהושע פרק כד פסוק יח - ויגרש ה' את־כל־העמים ואת־האמרי ישב הארץ מפנינו גם־אנחנו נעבד את־ה' כי־הוא אלהינו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...