תנ"ך - יהושע פרק כד פסוק יט - ויאמר יהושע אל־העם לא תוכלו לעבד את־ה' כי־אלהים קדשים הוא אל־קנוא הוא לא־ישא לפשעכם ולחטאותיכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...